บริษัท คาโอน่า กรุ๊ป จำกัด

Location : Bangkok, Thailand. 
Address : 178 Soi.Phetkasem 65 Laksong, Bangkhae, Bangkok 10160
Incorporated : Sep. 11, 2006
Registeration ID # : 0105549108797
President : Ms. Suwimon P.
Nationality : Thailand
Established : year 1982
Authorized Capital : THB 1 M
Land Area : 2,040 sq. meters
Floor area : 746 sq. meters
Tel : 02-809-1801
Mobile : 089-4444-951
Line ID : kaona1st

 

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2549

บริษัทคาโอน่า กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งเดิมเป็นโรงงาน รับตัด ดัด งอลวด ตามแบบ - รับทำผลิตภัณฑ์งานลวด เหล็ก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานลวดทุกชนิด

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์